13/06/2023 – (брой новини: 3)
Заглавие: Общо събрание на Международната организация на работодателите

Дата: 12.06.2023 09:31
Медия: Българска Търговско-Промишлена Палата

Заглавие: Членството на България в ОИСР е ключов приоритет, посочи новият икономически министър

Дата: 12.06.2023 14:54
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: ПРОВЕДЕ СЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Дата: 12.06.2023 16:02
Медия: Българска стопанска камара

27/06/2023 – (брой новини: 1)
Заглавие: Държавата ще субсидира обучението на 42 611 новоприети студенти през следващата академична година

Дата: 24.06.2023 16:04
Медия: Вестник „Луковитски Новини“

28/06/2023 – (брой новини: 2)
Заглавие: АОБР настоява за промени в КТ относно определянето на МРЗ

Дата: 27.06.2023 14:31
Медия: Българска Търговско-Промишлена Палата

Заглавие: Бизнесът определи като неадекватни промените за МРЗ и поиска среща с Денков

Дата: 27.06.2023 10:03
Медия: Икономически живот

30/06/2023 – (брой новини: 3)
Заглавие: АОБР подкрепя предложените законодателни промени в областта на геотермалната енергия

Дата: 29.06.2023 16:03
Медия: Българска Търговско-Промишлена Палата

Заглавие: Бизнесът подкрепя поправките в ЗЕВИ за регулиране и използване на геотермална енергия

Дата: 29.06.2023 16:31
Медия: 3е-news

Заглавие: Работодателите подкрепят предложените законодателни промени в областта на геотермалната енергия

Дата: 29.06.2023 15:52
Медия: Българска телеграфна агенция