01/08/2018 – (2 новини)
Заглавие: Лобизъм на поразия около промените в Закона за счетоводството
Дата: 31.07.2018 12:14
Медия: Свободен народ онлайн
Заглавие: Лобизъм на поразия около промените в Закона за счетоводството
Дата: 31.07.2018 14:02
Медия: news.bg
03/08/2018 – (1 новина)
Заглавие: Грижата за деца с увреждания ще се признава за трудов стаж
Дата: 01.08.2018 12:40
Медия: Първите седем
07/08/2018 – (1 новина)
Заглавие: Бизнесът настоява да отпадне задължителният одит за малките фирми
Дата: 06.08.2018 20:13
Медия: Сега
10/08/2018 – (1 новина)
Заглавие: Бизнесът настоява да отпадне задължителният одит за малките фирми
Дата: 07.08.2018 11:21
Медия: Moitepari.bg