Министърът на финансите Росица Велкова-Желева инициира и проведе днес последователно срещи с представители на работодателските организации, на общините и синдикатите. Основната им цел е да бъдат детайлно представени приоритетите в работата на Министерството на финансите през следващите няколко месеца и да се осъществява ползотворен диалог и ефективно партньорство с бизнеса, местната власт и синдикалните организации.

Министър Велкова посочи като задача от първостепенна важност за финансовото министерство да изпълни ангажиментите си по подготовката и провеждането на извънредните избори за народни представители. „Друга спешна задача е изпълнението на бюджета за 2022 г. и осигуряване на ликвидност, за финансиране на разходите така, че да бъдат постигнати фискалните цели, гласувани в актуализирания закон за бюджета за тази година“, подчерта служебният министър на финансите. „Основният натиск на разходите се очаква да е през месеците ноември и декември“, заяви министър Велкова по време на срещата си с организациите на работодателите в България.

Тя допълни, че се работи за получаване на първото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, по линия на който се очакват 2,6 млрд. лева и ще бъде заявено в края на август. Очакването е до края на месец ноември тези средства да бъдат получени. Предприемат се действия за реакция на енергийната криза, осигуряване на компенсации за високите цени на природния газ и електрическата енергия. Министерството на финансите продължава работата по подготовката на страната ни за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и еврозоната.

На срещата присъстваха представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара – съюз на българския бизнес, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и на Съюза за стопанска инициатива. Те поставиха въпроси, свързани с енергийната криза и кризата с доставките на природен газ, механизмът за компенсация, индексацията на договорите и предвидимостта на средата. Изразиха опасенията си, свързани със забавяне на очакваните средства по ПВУ, забавянето на инфраструктурните проекти, размера на фискалния резерв и др.

По време на втората от поредицата срещи финансовият министър и представителите на Националното сдружение на общините в България обсъдиха организационно-техническата подготовка на изборния ден, както и актуалните проблеми на българските общини, свързани с доставките на газ и цените на енергоносителите. Министър Велкова обясни плановете на МФ да изготви базов бюджет в изпълнение на одобрената бюджетна процедура за 2023 г. От своя страна изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева допълни, че в проекта на бюджет Сдружението ще постави като акцент изравнителната субсидия, която до този момент традиционно е с най-нисък ръст. Сред обсъдените теми бяха и възможни промени, които да бъдат включени в пакета данъчни закони, които всяка година МФ изготвя.

Министър Велкова запозна представителите на КНСБ и КТ „Подкрепа“ с работата по изпълнението на бюджета за 2022 г. „Извършват се анализи за изпълнението на приходите, като акцентът е върху отражението на намалените от началото на месец юли данъчни ставки. За момента не се налага актуализация на бюджета за тази година, тъй като очакваме да получим заложените приходи за тази година“, подчерта финансовият министър. Сред останалите теми, обсъдени по време на срещата, бяха възможностите за увеличаване на минималната работна заплата, компенсациите за небитовите потребители на електрическа енергия и стъпките за въвеждане на еврото в България.

Всички участници в срещите потвърдиха, че в тяхно лице министърът на финансите има надежден партньор, на чиято експертиза и подкрепа може да се разчита в настоящата кризисна ситуация. Тя им благодари, като подчерта, че само с обединени усилия може да се постигне възможно най-доброто за страната.