Изх. № 17-00-34/13.06.2018 г. ДО Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ОТНОСНО: Изпълнение на проект „Реализиране на ЦАИС „Единна входна точка“ […]
Синдикати и работодатели искат спешно свикване на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. На заседанието трябва да се […]