ОТВОРЕНО ПИСМО

 

Както много икономически сектори у нас, и строителният бранш вече повече от година се намира в изключително тежко положение, провокирано от непрекъснато повишаващи се цени на материали и суровини, забавени разплащания на вече извършени дейности и практически стопиран инвестиционен процес в областта на строителството, в т.ч. и на пътното строителство. Голяма част от предприятията в сектора са на ръба на оцеляването, което поставя под риск хиляди работни места.

Проблемите на един от ключовите за икономиката ни сектори не могат да бъдат пренебрегвани, защото ефектите от това негативно развитие се отразяват на цялото ни общество.

Като представляваща над 80% от българските предприятия и заетите в тях, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изразява категоричната си подкрепа за справедливите искания и протести на строителния,  т.ч. и пътно строителния бранш, а именно:

  1. Справедлива индексация на договорените цени;
  2. Незабавно намиране на решение за разплащане на дължимите към строителните фирми суми;
  3. Рестарт на инвестиционната активност и строителството в страната.

Ако не се предприемат спешни мерки, нормалното функциониране на сектора и транспортната инфраструктура в страната ще бъде поставено под сериозен риск, включително риск за живота и здравето на българските граждани.