По време на среща на ръководствата на работодателските организации с министър-председателя Гълъб Донев бяха обсъдени приоритетите на АОБР, предоставени по-рано на премиера.

Във фокуса на срещата бяха енергетиката, Планът за възстановяване и устойчивост, приемането на еврото, както и не на последно място инфлацията.

По отношение на енергетиката, работодателите подчертаха, че приемат положително продължаването на мярката за компенсациите. Те акцентираха, че става дума за компенсации, а не за помощи, защото тези пари са били надвзети от предприятията поради изкривявания и несъвършенства на пазара на едро на електрическа енергия. Бяха обсъдени възможни надграждания на механизма за компенсации чрез диференцирани подходи, които  да се предложат от работна група.

По темата европейски програми и проекти работодателите поискаха ускоряване на процеса. Много важен акцент е Планът за възстановяване и устойчивост и работодателските организации декларираха своята подкрепа за усилията на правителството за предоговарянето му в част „Енергетика“.

Премиерът разясни инициативата на правителството за наблюдаване на ценообразуването при хранителните стоки и възможностите за намаляване на инфлацията. Представителите на бизнеса изразиха подкрепа за действията на правителството по въвеждането на ежедневен механизъм за наблюдение и контрол по цялата верига на доставките на стоки от производителя до щандовете в магазина. Работодателите и служебният кабинет изразиха общо виждане за необходимостта от задълбочен анализ по проблема, който включително да бъде ясен сигнал относно нелоялните практики на пазара. Председателят на АОБР и председател на БТПП напомни отговорностите на институциите, които имат специални правомощия в тази област като Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите, които в тази обстановка следва да проявят допълнителна активност. Бяха предложени работни групи, които да се фокусират върху намаляването на цените на стоките и услугите, които са с най-голяма тежест в потребителската кошница и при които се отчита най-голямо повишение. Членовете на кабинета потвърдиха, че подготвят план за поддържане на конструктивен диалог на правителството с бизнеса с цел решаването на проблемите, засягащи всички български граждани.

Във връзка с въвеждането на еврото представителите на работодателските организации обърнаха внимание, че е наложително започване на активна кампания за разясняване на обществото какви са ефектите – положителни, отрицателни и какви са предимствата от приемането на европейската валута. Работодателите ще търсят сътрудничеството на БНБ и търговските банки, експерти от държавите, които напоследък са влезли в Еврозоната, за да се обяснят какви са очакваните резултати, трудностите, които са срещнали и България да избегне отрицателните моменти в този процес. Подготовката на страната за приемане в ОИСР също бе обсъдена.

По време на последвалата пресконференция Цветан Симеонов, ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели заяви, че срещата с новия служебен кабинет е добър сигнал, че диалогът с правителството в предишния мандат ще продължи успешно. Работодателите разчитат на този диалог, да се задават навреме въпросите, за да се търсят отговори и решения навреме.

В срещата взеха участие представители на ръководствата на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Съюза за стопанска инициатива, както и членове на служебното правителство: Атанас Пеканов, заместник министър-председател по управление на европейските средства, Лазар Лазаров, заместник министър-председател по социалните политики и министър на труда и социалната политика, Христо Алексиев, заместник министър-председател по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията, Росен Христов, министър на енергетиката, Александър Пулев, министър на иновациите и растежа, Явор Гечев, министър на земеделието, Александър Свраков, заместник-министър на финансите и проф. Александър Маринов, председател на Стратегическия съвет към президента и съветник на премиера.