Изх. № 03-00-17/22.07.2022 г.

ДО

Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:

 

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Г-Н ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ФОНД „СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА“

Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БНЕБ ЕАД

Г-Н АТАНАС ДИМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АТЕБ

Г-ЖА СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АСЕП

 

        ОТНОСНО: Ликвидна криза на електроенергийния пазар и опасност от фалити

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Работодателските организации бяха уведомени от представители на търговците на електрическа енергия, че поради липса на сключени договори между тях и Министерството на енергетиката, съгласно които да бъдат компенсирани за разликите между базовата цена и реалната борсова цена, започват да фактурират пълните цени на електрическата енергия на крайните си клиенти. За да се сключат тези договори, следва да има решение на Министерския съвет, с което да са одобрени разходите по програмата за компенсиране на цените на електроенергията и да бъде определен размерът на допълнителните вноски във фонд „Сигурност на електроенергийната система“, с които да се финансира тя за периода юли-декември 2022 г.

Липсата на сключени договори между търговците и Министерството на енергетиката ще доведе до колапс! Пълното фактуриране на разходите за електрическа енергия и очакването на компенсирането им в някакъв неопределен бъдещ период ще доведе до ликвидна криза и невъзможност за заплащане на консумираната електроенергия. Българските небитови потребители, сред които освен индустрия има и обществени учреждения, не могат да генерират финансов ресурс, който да е достатъчен за заплащане на цената на електроенергията без компенсации.

Това ще предизвика вълна от фалити и неразплатени задължения по цялата верига на доставките от клиентите през търговците до производителите. Заложена е финансова бомба на електроенергийния пазар!

Проблемът с ликвидността и изпадането в невъзможност за разплащане вече беше поставен в началото на този месец от АОБР на вниманието на министрите на икономиката и индустрията и на енергетиката с писмо от 8 юли (Изх. № 06-12-15/08.07.2022 г.). С това писмо е отправено предупреждение, че ако крайните клиенти не заплащат директно тавана от 250 лв./МВтч, парите в крайните потребители ще свършат. Този наш призив беше оставен без внимание.

Настояваме в спешен порядък Министерският съвет да приеме необходимите решения и договорите между търговците на електроенергия и министерството на енергетиката да започнат да се сключват още идния понеделник.

С УВАЖЕНИЕ,

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК
и председател на АОБР за 2022 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и
 КРИБ