АОБР се председателства на ротационен принцип.
Председателстващата организация води секретариата на АОБР за срок от една година.


През 2019 г. ротационен председател на АОБР е

Адрес: 1058 София, ул. Искър, 9
Телефонна централа: (02) 8117 400, 987 26 31
Автоматична телефонна централа: (02) 8117 + вътрешен номер
факс: (02) 987 32 09
сайт: www.bcci.bg
E-mail: bccibcci.bg