АОБР се председателства на ротационен принцип.
Председателстващата организация води секретариата на АОБР за срок от една година.


През 2022 г. ротационен председател на АОБР е

 

Адрес: гр. София 1527, ул. „Чаталджа“ 76
Телефон: +3592 932 09  11, +3592 932 09 14
E-mail: office@bia-bg.com
Web: www.bia-bg.org