АОБР се председателства на ротационен принцип.
Председателстващата организация води секретариата на АОБР за срок от една година.


През 2021 г. ротационен председател на АОБР е

Адрес: гр. София 1527, ул. „Тракия“ 15
Телефон: +3592 963 37 52, +3592 963 37 56
E-mail: bica@bica-bg.org
Web: www.bica-bg.org