От 3 до 14 юни 2024 г. в Женева сe провежда 112-тата редовна сесия на Международната конференция на труда /МКТ/. […]
На среща с работодателски организации зам.-председателите на ДПС Искра Михайлова, Йордан Цонев , Станислав Анастасов и Елван Гюркаш, кандидат за […]
ДО Г-Н РУМЕН РАДЕВ МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДОЦ. Д-Р […]
На срещата беше обсъден и процесът по присъединяване на България към организацията Бизнес съветът (BIAC) към Организацията за икономическо сътрудничество […]
Изх.№ 6 /06.02.2024 г. ДО МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАНА                 […]
Изх.№ 5 /31.01.2024 г. ДО АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОПИЕ ДО: Г-ЖА МАРИЯ ГАБРИЕЛ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА […]
Национални приоритети: Предприемане на всички необходими мерки за спазване на ангажимента за присъединяване на България към Еврозоната от 01.01.2025 г. […]
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) обяви основните си приоритети за 2024 година. Това стана на официална пресконференция на 17 […]
На заседание на Асоциацията на организациите на българските работодатели, проведено на 10 януари 2024 г., Конфедерацията на работодателите и индустриалците […]
Изх. № 54/28.11.2023 г. ДО Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ     ОТНОСНО: Необходими мерки за подкрепа на дуалното обучение […]
Изх. № 53/10.11.2023   ДО Г-Н РУМЕН РАДЕВ МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА ДО Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА […]