Проведе се среща на АОБР с министъра на енергетиката Теменужка Петкова

Проведе се среща на АОБР с министъра на енергетиката Теменужка Петкова

Новини
В продължение на декларацията на представителните на национално равнище организации на работодателите - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ относно цената на електроенергията за индустрията в България, на 13 февруари 2020 г. в централата на КРИБ се проведе среща на бизнеса с министъра на енергетиката Теменужка Петкова и ръководители в енергийния сектор. Домакин на срещата, която премина в конструктивен дух и търсене на разбирателство, беше Кирил Домусчиев, ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). Бяха набелязани теми, по които да продължи съвместната работа, така че да бъдат удовлетворени исканията на всички заинтересовани страни. В срещата участваха и председателят на парламентарната комисия по енергетика Валентин Николов, изпълнителните  директори на БЕХ, ТЕЦ „Марица Изток 2“, НЕК, АЕЦ „Козлодуй“, ЕСО, „Булгаргаз“, БНЕБ, „Мини Марица Изток“, както и заместник-министърът Жечо Станков и експерти…
Read More
Кирил Домусчиев: Има енергийна мафия в България

Кирил Домусчиев: Има енергийна мафия в България

Интервюта и медийни участия
NOVA, "Здравей, България!", 11 февруари 2020 г. „Има енергийна мафия в България. Надявам се, че един ден прокуратурата ще намери време да влезе и в енергетиката и да порови малко”. Това каза в ефира на „Здравей, България” председателят на КРИБ, ротационен председател на АОБР и собственик на „Нова Броудкастинг Груп” и „Лудогорец” Кирил Домусчиев. Той коментира високата цена на индустриалния ток. „Това е тенденция, която се запазва устойчиво, влияе на населението и в крайна сметка – на потреблението. Нашата цена е с между 25 и 30% по-висока от тази в страните с развита икономика”, заяви Домусчиев. Той бе категоричен, че всичко това се прави съзнателно, но има и елемент на непрофесионализъм. Затова представителите на бизнеса искали оставките на ръководството на БЕХ и на изпълнителния директор на Българската енергийна борса. „Когато…
Read More
Декларация на национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите в България във връзка с ERM ІІ

Декларация на национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите в България във връзка с ERM ІІ

Новини
По повод редица негативни реакции в общественото пространство относно промените в Закона за БНБ (ЗБНБ), предвиждащи от датата на участие на България в механизма на обменните курсове (ERM ІІ) официалният курс на лева към еврото да бъде приравнен на договорения, съгласно параграф 2.3 от Резолюция на Европейския съвет за установяване на механизъм на обменните курсове през третия етап на Икономическия и паричен съюз Амстердам, 16 юни 1997 г., и членове 1.1 и 17.1 от Споразумение от 16 март 2006 г. между ЕЦБ и централните банки на държавите членки извън еврозоната за определяне на процедурите за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от икономическия и паричен съюз, НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ И НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ ИЗРАЗЯВАТ СЛЕДНАТА ПОЗИЦИЯ: Повече от двадесет години България прилага…
Read More
Декларация на АОБР относно цената на електроенергията за индустрията в България

Декларация на АОБР относно цената на електроенергията за индустрията в България

Новини
От началото на годината цената на електроенергията за индустрията в България е най-висока в цяла Европа! Това добре се вижда при сравняването на цените на борсовия сегмент „Ден напред“, на който се търгуват около 2/3 от количествата на свободния пазар и който е референтният пазар за цената на тока както за институциите, така и за търговците, производителите и потребителите. Единствената по-висока цена, тази в Гърция, е несъпоставима, тъй като включва и някои мрежови такси, освен активната енергия. Да, ние имаме най-скъпия ток, а трябва да прибавим към тази цена и ненотифицираните държавни помощи, които доплащаме допълнително за всеки мегават чрез таксата „Задължение към обществото“. И така, няма грешка, няма увъртания! Бедна България се е докарала до там, индустрията й да плаща от 20 до 50 на сто повече за електроенергия…
Read More
Писмо до премиера Бойко Борисов с позиция на АОБР относно решение на НС за ТЕЦ „Марица Изток 2“

Писмо до премиера Бойко Борисов с позиция на АОБР относно решение на НС за ТЕЦ „Марица Изток 2“

Новини
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОПИЕ: Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ ВИЦЕПРЕМИЕР Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, Бизнес организациите възразяват категорично срещу „спасяването“ на „ТЕЦ Марица Изток 2“  със заповед на министъра на енергетиката или с решение на НС. Това са непазарни практики от периода преди 1989 г., против европейските политики и ЗАБАВЯЩИ икономическия растеж на България. През 2019 г. министърът на енергетиката издаде Е-РД-16-417/18.06.2019 г., а през тази година идентична заповед Е-РД-16-39/29.01.2020 г. Тези заповеди  увеличават недопустимо неефективността на пазара защото: „ТЕЦ Марица Изток 2“ ще работи на непазарна цена. Това ще струва на фонд Сигурност на електроенергийната система в годишен план над 150 млн. лева, което ще се плати от потребителите през фиксираната компонента от крайната цена на електроенергия, наречена „Задължение към обществото“. Това…
Read More
АОБР представи приоритетите си за 2020 г.

АОБР представи приоритетите си за 2020 г.

Пресконференции
На пресконференция днес, 24 януари 2020 г., Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) представи своите приоритети за 2020 г. В пресконференцията участваха ръководителите на четирите национално представителни работодателски организации, членове на АОБР: Васил Велев - председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Радосвет Радев - председател на Българската стопанска камара, Цветан Симеонов - председател на Българската търговско-промишлена палата, и Кирил Домусчиев - председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Кирил Домусчиев, ротационен председател на АОБР за 2020 г., откри пресконференцията. „Като работодатели, като АОБР – обединението на работодателските организации, ние имаме с какво да се похвалим. Макар някои да говорят за наближаваща криза, ние, нашата икономика, работим стабилно и вървим нагоре. Прогнозата за растежа на българската икономика през 2019-та беше 3.1, но сега вече в края на годината е…
Read More

Приоритети на АОБР за 2020 г.

Приоритети
Подобряване на бизнес климата: Ускорено изграждане на електронното управление; Насърчаване на дигитализацията на процесите в предприятията, създаване на възможности за внедряване на цифрови технологии, повишаване на дигиталните умения на работниците/служителите чрез създаване на инструменти за финансиране от фондовете на ЕС; Битка със сивата икономика, корупцията, монополизацията и картелизацията; Мерки за насърчаване на българската икономика – регламентиране на равноправни условия за търговия с български продукти и създаване на Национален фонд за реклама на България; Разширяване на принципа на действие на обратното начисляване на ДДС с цел предотвратяване на данъчни измами; Продължаване на усилията за ограничаване на държавната намеса в икономиката и намаляване на регулаторната тежест, нормиране на обща презумпция за мълчаливото съгласие; Отмяна на данъка върху дивидента и намаляване с 5% на данъка върху доходите на едноличните търговци; Установяване на баланса…
Read More
Позиция на АОБР относно „Стомана Индъстри“ АД

Позиция на АОБР относно „Стомана Индъстри“ АД

Новини, Становища, писма, сигнали, жалби
Доброто име на „Стомана Индъстри“ АД е важно за България, производителят ще дава поминък на хиляди семейства и след решаването на водната криза в Перник Асоциацията на организациите на българските работодатели следи внимателно действията за решаване на водната криза в област Перник и твърдо подкрепя всички рационални действия на правителството и местната власт за преодоляване на тежкия проблем. Българският бизнес изразява своята искрена съпричастност към жителите на града и трудностите, с които живеят хиляди семейства в областта. Като отговорни работодатели и производители в България обаче не можем да подминем факта, че в търсене на виновници за тежката криза, в обществеността бе допуснато с произволно говорене да се посяга на доброто име на “Стомана Индъстри“ АД - крупен инвеститор в страната, работещ в пълно съответствие с българското законодателство. Става дума за…
Read More