Становище на АОБР относно нововъведената разпоредба в Закона за защита от шума в околната среда

Становище на АОБР относно нововъведената разпоредба в Закона за защита от шума в околната среда

Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ      С Т А Н О В И Щ Е от АСОЦИАЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ  ОТНОСНО: ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА (Обн. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 2 Юли 2019г.) УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, В Асоциацията на организациите на българските работодатели постъпиха много възражения от фирми, които развиват дейност, свързана със строително-монтажни работи.  Искането ни е свързано…
Read More
Писмо на АОБР в отговор на позиция на Комисията за защита на конкуренцията

Писмо на АОБР в отговор на позиция на Комисията за защита на конкуренцията

Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-ЖА ЮЛИЯ НЕНКОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА                                                                                      КОПИЕ:       СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ   Относно: Ваше писмо с изх. № ИПИ-358 от 02.08.2019, КЗК/82/2018, изпратено в отговор на писмо от АОБР с входящ № ВХР-1440/22.07.2019 г., относно нарушения на Закона за защита на конкуренцията от страна на група участници на свободния пазар на електрическа енергия   УВАЖАЕМА Г-ЖО НЕНКОВА, С настоящото изразяваме своето пълно неудовлетворение от Вашия отговор на сигнала на АОБР за видими нарушения за Закона за защита на конкуренцията на свободния пазар…
Read More
Писмо на АОБР до заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно изграждане и функциониране на електронно управление на Република България

Писмо на АОБР до заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно изграждане и функциониране на електронно управление на Република България

Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА             Относно: Необходими мерки в подкрепа на дейността на административните органи при изграждане и функциониране на електронно управление на Република България и работа с електронни документи, заявяването и предоставянето на административни услуги по електронен път и обмена на електронни документи   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА, Във връзка с възложените Ви задължения по структуриране и осигуряване на устойчивост на процеса на изграждане и функциониране на електронно управление в Република България и предвид възникналите проблеми в дейността на важни държавни структури в тази сфера, като отговорни изразители на интересите на работодателите бихме искали да предложим на Вашето внимание необходими според нас мерки, които да осигурят по-добри условия за сътрудничество и взаимодействие по въпросите на електронното управление. Активизиране на Съвета по киберсигурността за…
Read More
Писмо до МТСП относно процедурата за МОД за 2020 г.

Писмо до МТСП относно процедурата за МОД за 2020 г.

Становища, писма, сигнали, жалби
ПИСМО ДО МТСП ДО Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ, МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Относно: Процедура за минимални осигурителни доходи (МОД) за 2020 г. УВАЖАЕМИ  Г-Н МИНИСТЪР, В последните четири години национално представителните работодателски организации (НПРО), обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) се обявиха за незабавна отмяна на чл. 6, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване, регламентиращ определянето на МОД по длъжности и икономически дейности. В съответствие с единодушно декларираната подкрепа от страна на браншовите работодателски организации беше отказано участие и в преговорите за МОД за 2017 г., 2018 г. и 2019 г. Припомняме също, че: НПРО декларираха многократно подкрепа за разширяване на колективното трудово договаряне по условията и заплащането на труда, и за актуализиране на минималните възнаграждения за съответните длъжностни позиции при постигане на…
Read More
Сигнал до КЗК относно нарушения на свободния пазар на електроенергия

Сигнал до КЗК относно нарушения на свободния пазар на електроенергия

Становища, писма, сигнали, жалби
С И Г Н А Л ОТ Васил Велев – председател на АСОЦИАЦИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ  Радосвет Радев –председател на БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА – СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС  Цветан Симеонов – председател на БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА  Кирил Домусчиев – председател на КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ  ОТНОСНО: НАРУШЕНИЯ ПО ЧЛ. 15, 21 И 22 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА,  С настоящия сигнал сезираме Комисията за защита на конкуренцията, за да разследва действията на група участници на свободния пазар на електрическа енергия, които считаме, че с поведението си по недопустим начин нарушават принципите на свободно договаряне и конкуренция, залегнали в българското законодателство. Фактическите ни твърдения се основават на анализ на публично достъпна информация. Конкретните факти и обстоятелства са следните: Съществена…
Read More
Позиция на АОБР относно цената на електроенергията

Позиция на АОБР относно цената на електроенергията

Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, Цената на електроенергията, договорена през борсов сегмент „Пазар ден напред“ за ден на доставка 3 юли 2019 г., е най-високата в Европа – базовата цена за мегаватчас достигна 195,40 лв., при цени на офпик и пик - съответно 144,08 лв. и 246,72 лв. Това ценово ниво надхвърля средноевропейското 2 пъти, а спрямо пазарите с най-развити икономики – Германия и Франция превишението е 3 пъти! Това отдавна не е изолиран случай само в един пазарен ден – сигнализирали сме многократно с конкретни данни. Системно от началото на 2019 г. или 183 последователни дни средната цена на електроенергията за индустрията в България е по-висока от тази във вече споменатите Германия и Франция, че и Австрия, Чехия, Словакия, Швейцария. А…
Read More

Публикации през м. юни 2019 г.

Медиите за нас
17/06/2019 - (1 новина) Заглавие: Герболандия: Цена на тока у нас вече е най-високата в целия ЕС Дата: 15.06.2019 10:12 Медия: Informiran.net 18/06/2019 - (12 новини) Заглавие: Работодатели смятат, че чрез търг за зелен ток НЕК изкривява свободния пазар Дата: 17.06.2019 12:22 Медия: Дневник Заглавие: Задава се жестока далавера в енергетиката! Босът на НЕК в центъра на скандала! Дата: 17.06.2019 11:48 Медия: Информационна агенция "Блиц" Заглавие: АОБР с отворено писмо във връзка с търг за продажба на електроенергия от НЕК Дата: 17.06.2019 12:44 Медия: Publics Заглавие: Бизнесът също алармира за подготвяния от НЕК търг за електроенергия Дата: 17.06.2019 12:01 Медия: 3е news Заглавие: Бизнесът: НЕК изкривява пазара на ток Дата: 17.06.2019 13:12 Медия: Агенция Стандарт Заглавие: Бизнесът настоява НЕК да продава енергията от малките ВЕИ на свободния пазар Дата: 17.06.2019…
Read More
Становище относно Проект на Закон за марките и географските означения

Становище относно Проект на Закон за марките и географските означения

Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ В НАРОДНО СЪБРАНИЕ   ДО Г-ЖА АННА АЛЕКСАНДРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ В НАРОДНО СЪБРАНИЕ    ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ (СИГН. № 902-01-29). УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЪНЕВ, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АЛЕКСАНДРОВА, От името на Асоциацията на организациите на работодателите в България (АОБР), обединяваща четирите представителни организации на работодателите на национално равнище, се обръщаме към Вас, силно разтревожени от факта, че внесения на 06.06.2019 г. в Народното събрание на Република България нов Закон за марките и географските означения (ЗМГО) сериозно ще навреди на икономическите интереси на представляваните от нас фирми и организации и ще урони имиджа на България като страна с добър инвестиционен климат. Съгласно изказаните мотиви основната цел на законопроекта е да транспонира…
Read More