Синдикатите в пандемия: Токът ще поскъпне малко, трябва да е повече

Синдикатите в пандемия: Токът ще поскъпне малко, трябва да е повече

Становища, писма, сигнали, жалби
Докато бизнесът се чуди как да оцелее в пандемия, други тайно търчат по министерствата да спасяват ТЕЦ Марица Изток 2. Как да стане това? Някой трябва да плати? Лесно. Като изръсим всички електропотребители бизнес и битови потребители с фиксирано доплащане за ТЕЦ-а през новата регулаторна година от 1 юли 2021 до 30 юни 2022 г. Със заповед на министъра на енергетиката под претекст, че спасяваме работещите там. Синдикатите настояват тока да поскъпне с повече от 3% за битовите потребители и плашат с протести на жълтите павета. Бизнесът също да доплати милиони. Къде се е чуло и видяло? У нас. После тичат при бизнеса и министрите да се оплакват, че поскъпнал живота?! Да, токът скочи много на свободния пазар през тази година. Но за държавния ТЕЦ и това е недостатъчно. Искат…
Read More
АОБР настоява за отлагане на пазарното обединение на българо-гръцка граница

АОБР настоява за отлагане на пазарното обединение на българо-гръцка граница

Становища, писма, сигнали, жалби
Следва пълният текст на писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) с настояване за отлагане на пазарно обединение на българо-гръцка граница за последното тримесечие на 2021 г., когато се очаква пазарното обединение между България и Румъния. Писмото е изпратено до министъра на енергетиката Теменужка Петкова, министъра на икономиката Лъчезар Борисов, председателя на КЕВР Иван Иванов и изпълнителния директор на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД Константин Константинов. ДО Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ, МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н ИВАН ИВАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА ЕАД ОТНОСНО: Настояване за отлагане на пазарно обединение на българо-гръцка граница за последното тримесечие на 2021 г., когато се очаква пазарното обединение…
Read More
Позиция на АОБР относно наложеното увеличаване на таксите на БФБ

Позиция на АОБР относно наложеното увеличаване на таксите на БФБ

Становища, писма, сигнали, жалби
Следва пълният текст на позицията на Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) относно наложеното увеличаване на таксите на Българската фондова борса, считано от 01.01.2021 г., и предложеното въвеждане на нови такси от Централния депозитар. Позицията е изпратена до Министерство на финансите, Българската фондова борса и Централния депозитар. АОБР счита, че е крайно наложително предприемането на адекватни мерки от страна на „БФБ-София“ АД и „Централен депозитар“ АД в съответствие със стандартите и добрите практики на корпоративното управление с цел подобряване на бизнес средата и повишаване на доверието в българския капиталов пазар, а оттам - и на конкурентоспособността на българските предприятия и съответно на икономиката в страната. Позицията може да видите и/или изтеглите в PDF ТУК. *** ДО Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ, МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОЦ. Д-Р МАНЮ МОРАВЕНОВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА…
Read More
Възразяваме срещу предложенията на Националното сдружение на общините в РБ за поредно отлагане на прилагането на новата основа за определяне на такса битови отпадъци

Възразяваме срещу предложенията на Националното сдружение на общините в РБ за поредно отлагане на прилагането на новата основа за определяне на такса битови отпадъци

Становища, писма, сигнали, жалби
Следва пълният текст на позицията на Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР), изпратена до председателя на Комисията по бюджет и финанси при 44-то Народно събрание Менда Стоянова, която категорично възразява срещу предложенията на Националното сдружение на общините в РБ за поредно отлагане на прилагането на новата основа за определяне на ТБО, като се използва абсолютно недопустим и нерелевантен претекст – забавяне на преброяването на населението. Позицията може да видите и/или изтеглите в PDF ТУК. ДО Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО: Предложение на НСОРБ за поредното отлагане на определянето на такса битови отпадъци (ТБО) на основата на количествата генерирани отпадъци и реално предоставяни услуги на обслужваното население и юридическите лица УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА, С настоящото Асоциацията на организациите на…
Read More
Писмо от АОБР относно искане за ново удължаване на преходния период за избор на нов доставчик на ел. енергия

Писмо от АОБР относно искане за ново удължаване на преходния период за избор на нов доставчик на ел. енергия

Становища, писма, сигнали, жалби
Следва пълният текст на писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) до председателя на Комисията по енергетика към 44-то Народно събрание Валентин Николов относно искане за ново удължаване на преходния период за избор на нов доставчик на ел. енергия. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   Относно: Искане за ново удължаване на преходния период за избор на нов доставчик на ел. енергия. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ, Както Ви е известно, енергетиката и нейното пазарно функциониране е един от най-важните приоритети на АОБР, затова ние стриктно следим всяко действие в този сектор и реагираме в защита на фирмите потребители. За съжаление опитите за забавяне на реформите не спират. Считаме, че е скандално да се иска ново удължаване на преходния период за избор…
Read More
Позиция на АОБР във връзка с разпространеното до медии писмо на производителите на фискални устройства до изпълнителния директор на НАП

Позиция на АОБР във връзка с разпространеното до медии писмо на производителите на фискални устройства до изпълнителния директор на НАП

Становища, писма, сигнали, жалби
Следва пълният текст на Позиция на АОБР във връзка с разпространеното до медии писмо на производителите на фискални устройства до изпълнителния директор на НАП г-жа Галя Димитрова: ________________________________________________________________________________________________ Многократните изменения в Наредба Н-18 от 2018 г. насам и опитите за поставяне на регулация в нея за СУПТО (Софтуери за управление на търговските обекти) – доказа невъзможността за поставянето на рамка и модел на работа при разнообразието от софтуерите за управление на дейността, както и тяхното подчинение на фискалните устройства. С последните промени в ЗДДС, които бяха правилни и категорично подкрепени от нас, ползването на СУПТО вече е по желание, а не задължително и многомилионни разходи за проучване, за разработка и за опити за внедряване на СУПТО законопослушно  извършени от страна на белия бизнес в България се обезсмислиха. В условията на…
Read More
Необходими нови мерки за намаляване на негативното отражение на коронакризата върху дейността на предприятията и върху икономиката на България при втората вълна на COVID19

Необходими нови мерки за намаляване на негативното отражение на коронакризата върху дейността на предприятията и върху икономиката на България при втората вълна на COVID19

Новини, Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ ПРЕМИЕР НА Р БЪЛГАРИЯ Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ ВИЦЕПРЕМИЕР Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ Г-Н ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА ОТНОСНО: необходими нови мерки за намаляване на негативното отражение на коронакризата върху дейността на предприятията и върху икономиката на България при втората вълна на COVID19. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЧЕВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНАНИЕВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН Л. БОРИСОВ, Пандемията от коронавирус в глобален мащаб въздейства изключително неблагоприятно върху всички аспекти на социалния и икономическия живот и предизвиква тежки сътресения за икономиката и финансите. Споделяме убеждението, че навременни, добре обмислени и координирани мерки за намаляване на негативното отражение на коронакризата върху дейността на предприятията и върху българската икономиката като цяло ще доведат до запазване на стопанската активност и съхраняване на потенциал, който да позволи бързото възстановяване на…
Read More
Писмо до министър-председателя относно избора на нов изпълнителен директор на БЕХ

Писмо до министър-председателя относно избора на нов изпълнителен директор на БЕХ

Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, Във връзка с необходимостта от назначаване на нов изпълнителен директор на Българския енергиен холдинг (БЕХ), Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) се счита задължена да напомни за важността на този ключов в енергетиката пост и загрижеността си за извършването на този подбор на основните принципи в пазарната икономика и с полагане на необход0имата грижа за селекция и назначаване на кандидат. Относно необходимостта от конкурсно начало при избора на изпълнителен член на Съвета на директорите на Български енергиен холдинг ЕАД. Българският енергиен холдинг ЕАД (БЕХ) е най-голямото държавно дружество в страната на база притежавани активи. Ръководството на това дружество реализира държавната политика в областта на енергетиката, акцентирайки върху стратегически цели и мерки за постигането им, осъществявани впоследствие от оперативното…
Read More