Писмо от АОБР до премиера за промяната на срока на действие и размера на компенсацията за високите цени на ел. енергията за небитови потребители

Писмо от АОБР до премиера за промяната на срока на действие и размера на компенсацията за високите цени на ел. енергията за небитови потребители

Становища, писма, сигнали, жалби
Изх. № 401/23.11.2021 г. ДО Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОПИЕ Г-Н ВАЛЕРИ БЕЛЧЕВ, МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ; Г-ЖА ДАНИЕЛА ВЕЗИЕВА, МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ; Г-Н АНДРЕЙ ЖИВКОВ, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Относно: Промяна на срока на действие и размера на компенсацията за високите цени на електрическата енергия за небитовите потребители             УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, Действащата понастоящем Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с Решение на Министерския съвет № 739/26.10.2021 г., предвижда изплащане на компенсации в размер на 110 лв./MWh на стопанските потребители за цените на електроенергията за м. октомври и м. ноември 2021 г. Този размер на компенсацията е непълен, имайки предвид получаващите се в дневните часове цени, които надвишават вече на моменти 680 лв./MWh. Срокът на…
Read More
Писмо от АОБР до КЕВР във връзка със съобщението на КЕВР до медиите от 03.11.2021 г.

Писмо от АОБР до КЕВР във връзка със съобщението на КЕВР до медиите от 03.11.2021 г.

Становища, писма, сигнали, жалби
Следва пълният текст на Открито писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) до председателя на КЕВР относно 27% увеличение на цените на природния газ „само за някои“ през ноември и във връзка със съобщението на КЕВР до медиите от 03.11.2021 г. ДО ДОЦ. Д-Р ИВАН ИВАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР КОПИЕ МЕДИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТКРИТО ПИСМО Относно: 27% увеличение на цените на природния газ „само за някои“ през ноември УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР, Във връзка със съобщението на КЕВР до медиите от 03.11.2021 г., че регулаторното решение за цената на природния газ от 01.11.2021 г. спазва законовото изискване на чл. 30, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката (изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., доп. - ДВ, бр. 38…
Read More
27% увеличение на цените на природния газ „само за някои“ през ноември. АОБР с открито писмо до Министерски съвет

27% увеличение на цените на природния газ „само за някои“ през ноември. АОБР с открито писмо до Министерски съвет

Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н АНДРЕЙ ЖИВКОВ, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-ЖА ДАНИЕЛА ВЕЗИЕВА, МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОЦ. Д-Р ИВАН ИВАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР КОПИЕ: МЕДИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТКРИТО ПИСМО Относно: 27% увеличение на цените на природния газ „само за някои“ през ноември УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР, Категорично протестираме в енергийна криза индустрията да се товари с непосилни цени на природния газ. Решението на КЕВР премина всички граници!? Как ще привличаме инвеститори? Като с административни актове застрелваме икономиката?! Утре като няма индустрия, кой ще „доплаща“ евтината електроенергия и евтиното парно за населението!? Удачно е да попитаме: Докога КЕВР ще се държи като поделение на социалното министерство? Регулаторът изпрати послание към икономиката. И то е: „Инвеститори,…
Read More
АОБР сезира институциите за високите цени на електроенергията

АОБР сезира институциите за високите цени на електроенергията

Становища, писма, сигнали, жалби
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изпрати сигнал до Главната прокуратура, Специализираната прокуратура, Софийската градска прокуратура, Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция “Национална сигурност”, ГДБОП, Комисията за защита на конкуренцията. Основанието да се сезират тези институции са установени данни, позволяващи да се направи обосновано предположение за извършено престъпление от общ характер, което със своите размери и обхват застрашава икономиката и националната сигурност на Република България. Отчитайки броя на лицата, имащи отношение и участие в постигането на конкретния резултат може също да се предположи, че е налице трайно структурирано престъпно сдружение, което има за цел извършване на престъпление. Повече информация ще намерите по-долу в пълния текст на сигнала и приложенията към него. ДО Г-Н ИВАН ГЕШЕВ, ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-ЖА ВАЛЕНТИНА МАДЖАРОВА, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА Г-ЖА ИЛИАНА КИРИЛОВА, АДМИНИСТРАИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА СОФИЙСКА ГРАДСКА…
Read More
Писмо от АОБР до министър-председателя относно спешни действия за цените на електроенергията

Писмо от АОБР до министър-председателя относно спешни действия за цените на електроенергията

Становища, писма, сигнали, жалби
Следва пълният текст на изпратеното вчера писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) до министър-председателя на Република България относно спешни действия за цените на електроенергията. АОБР заявява категорична готовност за организиране на национални протестни действия, с които да защити интересите на стотиците хиляди, работещи в индустриалния сектор в България. Писмото може да изтеглите във формат PDF тук. 03.08.2021 г.                                                ДО Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ          УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, Системно на пазара на електроенергия в България се създава дефицит, в най-голяма степен провокиран от ограничено предлагане. През последните дни, от 1-ви август 2021 г., ситуацията се задълбочи негативно и придоби обем, който влошава драматично конкурентните позиции на фирмите и особено на индустриалните потребители на електроенергия в България в контекста на общоевропейския пазар, което е недопустимо и безотговорно…
Read More
Синдикатите в пандемия: Токът ще поскъпне малко, трябва да е повече

Синдикатите в пандемия: Токът ще поскъпне малко, трябва да е повече

Становища, писма, сигнали, жалби
Докато бизнесът се чуди как да оцелее в пандемия, други тайно търчат по министерствата да спасяват ТЕЦ Марица Изток 2. Как да стане това? Някой трябва да плати? Лесно. Като изръсим всички електропотребители бизнес и битови потребители с фиксирано доплащане за ТЕЦ-а през новата регулаторна година от 1 юли 2021 до 30 юни 2022 г. Със заповед на министъра на енергетиката под претекст, че спасяваме работещите там. Синдикатите настояват тока да поскъпне с повече от 3% за битовите потребители и плашат с протести на жълтите павета. Бизнесът също да доплати милиони. Къде се е чуло и видяло? У нас. После тичат при бизнеса и министрите да се оплакват, че поскъпнал живота?! Да, токът скочи много на свободния пазар през тази година. Но за държавния ТЕЦ и това е недостатъчно. Искат…
Read More
АОБР настоява за отлагане на пазарното обединение на българо-гръцка граница

АОБР настоява за отлагане на пазарното обединение на българо-гръцка граница

Становища, писма, сигнали, жалби
Следва пълният текст на писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) с настояване за отлагане на пазарно обединение на българо-гръцка граница за последното тримесечие на 2021 г., когато се очаква пазарното обединение между България и Румъния. Писмото е изпратено до министъра на енергетиката Теменужка Петкова, министъра на икономиката Лъчезар Борисов, председателя на КЕВР Иван Иванов и изпълнителния директор на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД Константин Константинов. ДО Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ, МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н ИВАН ИВАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА ЕАД ОТНОСНО: Настояване за отлагане на пазарно обединение на българо-гръцка граница за последното тримесечие на 2021 г., когато се очаква пазарното обединение…
Read More
Позиция на АОБР относно наложеното увеличаване на таксите на БФБ

Позиция на АОБР относно наложеното увеличаване на таксите на БФБ

Становища, писма, сигнали, жалби
Следва пълният текст на позицията на Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) относно наложеното увеличаване на таксите на Българската фондова борса, считано от 01.01.2021 г., и предложеното въвеждане на нови такси от Централния депозитар. Позицията е изпратена до Министерство на финансите, Българската фондова борса и Централния депозитар. АОБР счита, че е крайно наложително предприемането на адекватни мерки от страна на „БФБ-София“ АД и „Централен депозитар“ АД в съответствие със стандартите и добрите практики на корпоративното управление с цел подобряване на бизнес средата и повишаване на доверието в българския капиталов пазар, а оттам - и на конкурентоспособността на българските предприятия и съответно на икономиката в страната. Позицията може да видите и/или изтеглите в PDF ТУК. *** ДО Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ, МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОЦ. Д-Р МАНЮ МОРАВЕНОВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА…
Read More