22.12.2017 ДО  РЕГИОНАЛНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА  НА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ  РАБОТОДАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В  БЪЛГАРИЯ Копие: Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И  НАУКАТА […]
22.12.2017 Следва пълният текст на писмо-призив от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) към българския бизнес за връщане към регулиран […]
18.12.2017 ДО Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ – МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА КОПИЕ: Г-Н ДРАГОМИР НИКОЛОВ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА […]
16.12.2017  ПОЗИЦИЯ на Национално представителните синдикални и работодателски организации: КНСБ, КТ „Подкрепа“, АИКБ, БСК, КРИБ Пазарът на електроенергия у нас […]
06.12.2017 През есента на далечната 2004 г. се сключи първата сделка за електроенергия по свободно договорена цена. Либерализацията на свободния […]
03.12.2017 Следва пълният текст на прессъобщение от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) по нашумялата в последните дни тема за „ревизия […]
22.11.2017  Следва пълният текст на внесената в МТСП и МФ позиция на национално представителните работодателски организации, обединени в Асоциацията на организациите […]
13.11.2017 Изпълнителният съвет на Консултативния комитет за бизнеса и индустрията към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) – BIAC, одобри […]
18.10.2017 Следва пълният текст на писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) до министъра на труда и социалната политика г-н […]
10.10.2017 По повод на все по-честите негативни обществени кампании, насочени към уронване на престижа и подкопаване на доверието към българските […]
Следва пълният текст на писмо с предложения на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) по проекта на Концепция за […]
15.09.2017 В деловодството на Народното събрание днес бе внесена позиция на Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) относно законопроект […]
Translate »