Актуално

Международна дейност

Документи

Предстоящи събития

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Становище на АОБР относно нововъведената разпоредба в Закона за защита от шума в околната среда
23/08/2019
ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ      С Т А Н О В И Щ Е от АСОЦИАЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ  ОТН
Писмо на АОБР в отговор на позиция на Комисията за защита на конкуренцията
20/08/2019
ДО Г-ЖА ЮЛИЯ НЕНКОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА                                                                                      
Писмо на АОБР до заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно изграждане и функциониране на електронно управление на Република България
29/07/2019
ДО Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА             Относно: Необходими мерки в подкрепа на де
Писмо до МТСП относно процедурата за МОД за 2020 г.
23/07/2019
ПИСМО ДО МТСП ДО Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ, МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Относно: Процедура за минимални осигурителни доходи (МОД) за 2020 г. УВАЖАЕМИ
Сигнал до КЗК относно нарушения на свободния пазар на електроенергия
22/07/2019
С И Г Н А Л ОТ Васил Велев – председател на АСОЦИАЦИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ  Радосвет Радев –председател на БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА – СЪ
Позиция на АОБР относно цената на електроенергията
03/07/2019
ДО Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, Цената на електроенергията, договорена през борсов сегмен

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

  • През 2019 г. ротационен председател на АОБР е БТПП

  • 1058 София, ул. Искър, 9
  • +3592 8117 400
  • bcci@bcci.bg
  • www.bcci.bg