Новини, становища, събития
Членство в МОР, ЕИСК и BIAC
Устав и лого на АОБР, отчети и др.
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) е обединение на национално представителните организации на работодателите в Република България. Организацията е създадена през 1995 г. с цел единно представителство на българските работодатели на национално и международно ниво.
Наети в предприятията, членуващи в АОБР (% от всички наети)
0
БДС, произвеждана от членуващите в АОБР предприятия
0
Членове на Асоциацията са представителните на национално равнище организации на работодателите
Изх.№ 26 /16.07.2024 г. ДО Г-ЖА РАЯ НАЗАРЯН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 50-ТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ  Г-Н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР […]
От 3 до 14 юни 2024 г. в Женева сe провежда 112-тата редовна сесия на Международната конференция на труда /МКТ/. […]
На среща с работодателски организации зам.-председателите на ДПС Искра Михайлова, Йордан Цонев , Станислав Анастасов и Елван Гюркаш, кандидат за […]
През 2024 г. ротационен председател на АОБР е Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)
София, ул. „Хан Аспарух“ №8
office@ceibg.bg

Телефон

+3592 9819169, +3592 9819564