Новини, становища, събития
Членство в МОР, ЕИСК и BIAC
Устав и лого на АОБР, отчети и др.
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) е обединение на национално представителните организации на работодателите в Република България. Организацията е създадена през 1995 г. с цел единно представителство на българските работодатели на национално и международно ниво.
Наети в предприятията, членуващи в АОБР (% от всички наети)
0
БДС, произвеждана от членуващите в АОБР предприятия
0
Членове на Асоциацията са представителните на национално равнище организации на работодателите
ДО Г-Н РУМЕН РАДЕВ МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДОЦ. Д-Р […]
На срещата беше обсъден и процесът по присъединяване на България към организацията Бизнес съветът (BIAC) към Организацията за икономическо сътрудничество […]
Изх.№ 6 /06.02.2024 г. ДО МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАНА                 […]
През 2024 г. ротационен председател на АОБР е Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)
София, ул. „Хан Аспарух“ №8
office@ceibg.bg

Телефон

+3592 9819169, +3592 9819564