Работодателските организации: Българските работодатели очакват благодарност, а не обвинения!

Работодателските организации: Българските работодатели очакват благодарност, а не обвинения!

Становища, писма, сигнали, жалби
ОТВОРЕНО ПИСМО от АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ Повод за настоящото писмо е обидното изказване на вицепремиера и министър на финансите Асен Василев, според когото "от пазара трябва да се извадят некомпетентни и некадърни работодатели, които не могат да плащат така, че да няма работещи бедни. Защото не могат да създадат организация и не могат да използват уменията на работниците. Тук работникът не можел да изкара 710 лв., в Гърция спокойно изкарват по 1000 евро". Като икономист и като финансов министър, г-н Василев би следвало да е наясно, че: В България половината от заетите на минимална заплата са в бюджетната сфера. Така по неговата логика, най-некадърен работодател е именно държавата! На минимална заплата в частния сектор се назначават хора с ниска или изцяло липсваща квалификация и опит. В малките…
Read More
АОБР представи приоритетите си за 2022 г.

АОБР представи приоритетите си за 2022 г.

Пресконференции
На пресконференция днес, 26 януари 2022  г., Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) представи приоритетите си за 2022 година. В пресконференцията участваха ръководителите на членуващите в АОБР работодателски организации: Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Добри Митрев – председател на Българската стопанска камара (БСК) и ротационен председател на АОБР за 2022 г., Цветан Симеонов – председател на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), и Кирил Домусчиев – председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България ( КРИБ). „Преди повече от пет години някои аналитици отбелязаха, че след приемането на България в ЕС страната ни няма обединяваща национална цел за нас. Тогава АОБР издигна за такава цел членството на България в ОИСР и неизменно оттогава този приоритет е важен за нас. Ние успяхме тази цел…
Read More

Приоритети на АОБР за 2022 г.

Приоритети
Национални приоритети: Приемане на България в ОИСР и Шенгенското пространство; Предприемане на всички необходими мерки за спазване на ангажимента за присъединяване на България към Еврозоната на 01.01.2024 г. Бизнес среда и икономика Подобряване на цялостната инвестиционна среда и създаване на предпоставки и стимули за частни инвестиции, насочени към дигиталния и зелен преход. Пряка подкрепа за инвестициите чрез Националния план за възстановяване и устойчивост и Оперативните програми. Реални действия по изграждане на електронното управление във всички области – инвестиционен процес, административни услуги за бизнеса, здравеопазване, образование. Въвеждане на ключови показатели за ефективност на държавната администрация. Преминаване към реално програмно бюджетиране, в т.ч. повишаване ефективността, намаляване броя на административните структури и заетите в тях, и продължаване на административната реформа. Оптимизация на сроковете за изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти. Ограничаване…
Read More
Отворено писмо до министъра на енергетиката относно цените на природния газ

Отворено писмо до министъра на енергетиката относно цените на природния газ

Становища, писма, сигнали, жалби
13.01.2022 г. ДО Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА КОПИЕ: СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ   ОТНОСНО: Скок в цената на природния газ за индустрията   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, Категорично протестираме индустрията да поеме нов удар в цената на природния газ! Анонсираното на пресконференция на 12 януари 2022 г. от Вас поевтиняване на парното за сметка на скъп газ за индустрията ще затвори заводи. Досега евтиното отопление на софиянци беше за сметка на целия народ. Сега ще е за сметка само на работещите в индустрията. Това ще задълбочи кръстосаното субсидиране на енергоносителите от индустрията към битовите потребители на топлинна енергия, което е абсолютно забранено от европейските директиви! Ползите от дългосрочните договори на „Булгаргаз“ трябва да бъдат споделяни справедливо измежду всички пазарни участници, а не да се създават привилегировани касти на пазара.…
Read More
Българската стопанска камара пое председателството на АОБР за 2022 г.

Българската стопанска камара пое председателството на АОБР за 2022 г.

Новини
На проведено днес (11.01.2022 г.) Общо събрание на Асоциацията на организациите на българските работодатели Българската стопанска камара (БСК) пое от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) ротационното председателство на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за 2022 година. В съответствие с установената ротация, председателят на АИКБ Васил Велев предаде председателството на АОБР за 2022 г. на председателя на БСК Добри Митрев. Участие в първото за годината заседание на АОБР взеха Васил Велев – председател на УС на АИКБ, Добри Митрев –  председател на УС на БСК, Васил Тодоров - главен секретар на БТПП, Румяна Георгиева – парламентарен секретар и ръководител сектор „Индустриални отношения“ на КРИБ, както и експерти от съответните организации. АОБР обединява национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Основна цел на организацията е да…
Read More
Отворено писмо от НПРО до премиера Кирил Петков относно липсата на диалог с изпълнителната власт и работещи решения за преодоляване на изключително тежката и рискова ситуация около цената на електроенергията и на природния газ за небитовите потребители

Отворено писмо от НПРО до премиера Кирил Петков относно липсата на диалог с изпълнителната власт и работещи решения за преодоляване на изключително тежката и рискова ситуация около цената на електроенергията и на природния газ за небитовите потребители

Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОПИЕ Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ ОТВОРЕНО ПИСМО Относно: Липсата на диалог с изпълнителната власт и работещи решения за преодоляване на изключително тежката и рискова ситуация около цената на електроенергията и на природния газ за небитовите потребители УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, Много пъти вече представителните организации на работодателите на национално равнище изпращат искания до Вас за среща, по време на която да обсъдим действени решения за преодоляване на кризата - около цената на електроенергията и на цената на природния газ за небитовите потребители, която става все по-драматична и заплашва българските предприятия със спиране на работа, загуба на работни места, сериозен ръст на цените вместо на доходите и масово обедняване. За съжаление, нямаме нито отговор, нито насрочена…
Read More
Българският бизнес настоява за незабавни и адекватни мерки за компенсиране на високите разходи за електроенергия

Българският бизнес настоява за незабавни и адекватни мерки за компенсиране на високите разходи за електроенергия

Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОПИЕ Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА Относно: Схема за компенсиране на небитовите потребители за високите цени на електроенергията УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, В условия на критична за икономиката ситуация на растящи цени на електрическа енергия българският бизнес настоява за незабавни и адекватни мерки за компенсиране на високите разходи. Но днес, 21 декември 2021 г с изненада и неудовлетворение приемаме обявената от министъра на енергетиката на Република България схема за компенсиране на разходите на небитовите потребители за потребената от тях електрическата енергия, поради продължаващ ръст на борсовите цени. За наше съжаление и учудване беше обявено, че компенсацията ще…
Read More
Писмо оносно промяна на срока на действие и размера на компенсация за високите цени на ел. енергия за небитовите потребители

Писмо оносно промяна на срока на действие и размера на компенсация за високите цени на ел. енергия за небитовите потребители

Становища, писма, сигнали, жалби
Изх. № 418/14.12.2021 г. ДО                                                      Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                                                                   КОПИЕ ДО ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ В 47-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА И МИНИСТЪР ПО ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ   Относно: Промяна на срока на действие и размера на компенсацията за високите цени на електрическата енергия за небитовите потребители УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, Действащата…
Read More