АОБР обсъди с БСП и ДПС икономическите приоритети на България

АОБР обсъди с БСП и ДПС икономическите приоритети на България

Срещи
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) обсъди с БСП и ДПС приоритети на България, за които 45-то Народно събрание трябва да работи, за да подобри икономическата и социалната среда в страната. Това бяха първите две срещи на АОБР, която планира да се срещне с ръководствата на всички партии и коалиции, за които социологическите агенции дават шанс за участие в следващия парламент. Основа на обсъждането бяха приоритетите на АОБР, като работодателските организации поставиха акцент на незабавното въвеждане на електронно правителство, запазването на съществуващия данъчен модел, намаляването на регулаторната тежест върху бизнеса, реформите в сектор „Енергетика“, включително либерализиране на пазара и прекратяване на договорите с т.нар. "американски централи“, премахване на административното определяне на минималната работна заплата, както и съгласуването на план-приемите в училищата и университетите с нуждите на бизнеса. За АОБР…
Read More
Позиция на АОБР относно наложеното увеличаване на таксите на БФБ

Позиция на АОБР относно наложеното увеличаване на таксите на БФБ

Становища, писма, сигнали, жалби
Следва пълният текст на позицията на Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) относно наложеното увеличаване на таксите на Българската фондова борса, считано от 01.01.2021 г., и предложеното въвеждане на нови такси от Централния депозитар. Позицията е изпратена до Министерство на финансите, Българската фондова борса и Централния депозитар. АОБР счита, че е крайно наложително предприемането на адекватни мерки от страна на „БФБ-София“ АД и „Централен депозитар“ АД в съответствие със стандартите и добрите практики на корпоративното управление с цел подобряване на бизнес средата и повишаване на доверието в българския капиталов пазар, а оттам - и на конкурентоспособността на българските предприятия и съответно на икономиката в страната. Позицията може да видите и/или изтеглите в PDF ТУК. *** ДО Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ, МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОЦ. Д-Р МАНЮ МОРАВЕНОВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА…
Read More
Възразяваме срещу предложенията на Националното сдружение на общините в РБ за поредно отлагане на прилагането на новата основа за определяне на такса битови отпадъци

Възразяваме срещу предложенията на Националното сдружение на общините в РБ за поредно отлагане на прилагането на новата основа за определяне на такса битови отпадъци

Становища, писма, сигнали, жалби
Следва пълният текст на позицията на Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР), изпратена до председателя на Комисията по бюджет и финанси при 44-то Народно събрание Менда Стоянова, която категорично възразява срещу предложенията на Националното сдружение на общините в РБ за поредно отлагане на прилагането на новата основа за определяне на ТБО, като се използва абсолютно недопустим и нерелевантен претекст – забавяне на преброяването на населението. Позицията може да видите и/или изтеглите в PDF ТУК. ДО Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО: Предложение на НСОРБ за поредното отлагане на определянето на такса битови отпадъци (ТБО) на основата на количествата генерирани отпадъци и реално предоставяни услуги на обслужваното население и юридическите лица УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА, С настоящото Асоциацията на организациите на…
Read More
Писмо от АОБР относно искане за ново удължаване на преходния период за избор на нов доставчик на ел. енергия

Писмо от АОБР относно искане за ново удължаване на преходния период за избор на нов доставчик на ел. енергия

Становища, писма, сигнали, жалби
Следва пълният текст на писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) до председателя на Комисията по енергетика към 44-то Народно събрание Валентин Николов относно искане за ново удължаване на преходния период за избор на нов доставчик на ел. енергия. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   Относно: Искане за ново удължаване на преходния период за избор на нов доставчик на ел. енергия. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ, Както Ви е известно, енергетиката и нейното пазарно функциониране е един от най-важните приоритети на АОБР, затова ние стриктно следим всяко действие в този сектор и реагираме в защита на фирмите потребители. За съжаление опитите за забавяне на реформите не спират. Считаме, че е скандално да се иска ново удължаване на преходния период за избор…
Read More
Позиция на АОБР във връзка с разпространеното до медии писмо на производителите на фискални устройства до изпълнителния директор на НАП

Позиция на АОБР във връзка с разпространеното до медии писмо на производителите на фискални устройства до изпълнителния директор на НАП

Становища, писма, сигнали, жалби
Следва пълният текст на Позиция на АОБР във връзка с разпространеното до медии писмо на производителите на фискални устройства до изпълнителния директор на НАП г-жа Галя Димитрова: ________________________________________________________________________________________________ Многократните изменения в Наредба Н-18 от 2018 г. насам и опитите за поставяне на регулация в нея за СУПТО (Софтуери за управление на търговските обекти) – доказа невъзможността за поставянето на рамка и модел на работа при разнообразието от софтуерите за управление на дейността, както и тяхното подчинение на фискалните устройства. С последните промени в ЗДДС, които бяха правилни и категорично подкрепени от нас, ползването на СУПТО вече е по желание, а не задължително и многомилионни разходи за проучване, за разработка и за опити за внедряване на СУПТО законопослушно  извършени от страна на белия бизнес в България се обезсмислиха. В условията на…
Read More
АОБР представи приоритетите си за 2021 г.

АОБР представи приоритетите си за 2021 г.

Пресконференции
Организацията ще работи по 47 мерки в шест ключови за икономиката области Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) обяви основните си приоритети за 2021 г. Това стана на официална пресконференция, в която участие взеха ръководителите на четирите национално представителни работодателски организации, членове на АОБР - Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България; Радосвет Радев, председател на Българската стопанска камара; Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, и Кирил Домусчиев, председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Организацията ще работи по 47 мерки в шест ключови за българската икономика области, сред които бизнес среда, енергетика, човешки ресурси, капиталов пазар, европейски политики и инвестиции. За основен национален приоритет беше обявено приемането на България в ОИСР и Шенгенското пространство, включително и активна работа за по-скорошното включване на…
Read More
Предложения на АОБР за изменения и допълнения в Законопроекта за индустриалните паркове

Предложения на АОБР за изменения и допълнения в Законопроекта за индустриалните паркове

Новини
ДО Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Относно: Предложения за изменения и допълнения в Законопроекта за индустриалните паркове УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ, От името на Асоциацията на организациите на българските работодатели предлагаме на Вашето внимание предложения за изменения и допълнения в Законопроекта за индустриалните паркове, както следва: В §7, т. 2 от ПЗР на ПЗИП се изменя така: „В чл. 39: а) в ал. 4 се създават т. 6 и т. 7: „6. разпределение на електрическа енергия в затворена разпределителна мрежа. разпределение на природен газ в затворена разпределителна мрежа.“ б) създава се нова ал. 7: „(7) Дейностите по ал. 4, т. 6 и 7 подлежат на регистрационен режим“. Мотиви: Описаните по-горе случаи обхващат съществуващи фактически взаимоотношения, възникнали исторически в резултат на смяна на собствеността. В…
Read More
Покана за пресконференция

Покана за пресконференция

Пресконференции
Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) има удоволствието да Ви покани на пресконференция, на която ще бъдат представени приоритетите на организацията за 2021 г. Събитието ще се състои на 25 януари 2021 г. (понеделник) от 12:00 ч. в Пресклуб БТА, бул. „Цариградско шосе“ №49. Участие в пресконференцията ще вземат: Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България, Радосвет Радев, председател на Българска стопанска камара, Цветан Симеонов, председател на Българска търговско-промишлена палата и Кирил Домусчиев, председател на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. АОБР обединява национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Основна цел на  организацията е да консолидира, балансира и представлява интересите на членовете си. Заетите в предприятията, членуващи в четирите работодателски организации представляват 82% от всички заети у нас. А брутната добавена стойност,…
Read More