Национални приоритети: Предприемане на всички необходими мерки за спазване на ангажимента за присъединяване на България към Еврозоната от 01.01.2025 г. […]
 Национални приоритети Предприемане на всички необходими мерки за спазване на ангажимента за присъединяване на България към Еврозоната на 01.01.2024 г.; […]
Национални приоритети: Приемане на България в ОИСР и Шенгенското пространство; Предприемане на всички необходими мерки за спазване на ангажимента за […]
Национални приоритети – приемане на България в ОИСР и Шенгенското пространство и активна работа за по-скорошното включване на България в […]
Подобряване на бизнес климата: Ускорено изграждане на електронното управление; Насърчаване на дигитализацията на процесите в предприятията, създаване на възможности за […]
Подобряване на бизнес климата: Ускорено изграждане на електронното управление; Насърчаване на дигитализацията на процесите в предприятията, създаване на възможности за […]
Подобряване на бизнес климата: Ускорено изграждане на електронното управление; Битка със сивата икономика, корупцията, монополизацията и картелизацията; Продължаване на усилията […]
ПРИОРИТЕТИ на Асоциацията организациите на българските работодатели за 2017 г. Осигуряване на човешки ресурси за икономиката: Образование – бърза и дълбока […]
16.02.2016 На свое заседание 4-те национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, приеха окончателно приоритетите за съвместната си работа […]
Работодателските организации: Продължават да се приемат закони без оценка на въздействието им “У нас липсва контрол на законодателството в областта […]
Днес, 6 януари 2012 г., в БСК се проведе Общо събрание на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), която […]
„Рестартиране” на изпълнението на антикризисните мерки поискаха работодателските организации БСК поема председателството на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) […]