АОБР е колективен член на  Международната организация на работодателите (МОР). От създаването си през 1920 г. МОР е призната като единствената организация на международно ниво, която представлява интересите на бизнеса в областта на труда и социалната политика.

Днес МОР се състои от  150 национални работодателски организации от 143 страни от цял свят. Мисията на МОР е да насърчава и защитава интересите на работодателите на международно ниво и, по-специално – в Международната организация на труда ( МОТ). МОР е постоянен орган за обмяна на информация, опит и идеи сред работодателите от целия свят.

Адресът на МОР е: 71 Avenue Louis-Casaï, 1216 Cointrin Geneva, Switzerland; Tel.: (+4122) 929 00 00, Fax: (+4122) 929 00 01, E-mail:  ioe@ioe-emp.org, web:  http://www.ioe-emp.org 

От 1 януари 2018 г. АОБР е член-наблюдател на Консултативния комитет за бизнеса и индустрията към Организацията заикономическо сътрудничество и развитие (OECD) –  BIAC

Членовете на АОБР членуват и в работодателски организации на международно и европейско ниво, вкл.:

ABC – Асоциация на балканските палати

BusinessEurope – Европейска конфедерация на работодателите и индустриалците

СЕЕР – Европейски център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес

EUROCHAMBRES – Асоциация на европейските търговски палати

EEN – Европейска мрежа на предприятията

ICC – Международна търговска камара-Париж

ICIE – Международен конгрес на индустриалците и предприемачите

WTCA – Асоциация на световните търговски центрове

МКСОР – Международен координационен съвет на организациите на работодатели


Делегати на АОБР за Международната конференция на труда (МОТ), Женева, Швейцария:

1996 г. – БСК

1997 г. – ССИГ

1998 г. – БСК

1999 г. – БТПП

2000 г. – БСК

2001 г. – ССИГ

2002 г. – БТПП

2003 г. – БСК

2004 г. – ССИ

2005 г. – БТПП

2006 г. – БСК

2007 г. – ССИ

2008 г. – АИКБ

2009 г. – БТПП

2010 г. – АИКБ


2011 г. – БСК

2012 г. – ССИ

2013 г. – БТПП

2014 г. – АИКБ

2015 г. – БСК

2016 г. – БТПП

2017 г. – АИКБ

2018 г. – БСК

2019 г. – БТПП

2020 г. – КРИБ

2021 г. – АИКБ

2022 г. – БСК

2023 г. – БТПП