АОБР е колективен член на Международната организация на работодателите (МОР).

От създаването си през 1920 г. МОР е призната като единствената организация на международно ниво, която представлява интересите на бизнеса в областта на труда и социалната политика.

Днес МОР се състои от 150 национални работодателски организации от 143 страни от цял свят. Мисията на МОР е да насърчава и защитава интересите на работодателите на международно ниво и, по-специално – в Международната организация на труда (МОТ).

МОР е постоянен орган за обмяна на информация, опит и идеи сред работодателите от целия свят.

Адресът на МОР е: 71 Avenue Louis-Casaï, 1216 Cointrin Geneva, Switzerland; Tel.: (+4122) 929 00 00, Fax: (+4122) 929 00 01, E-mail: ioe@ioe-emp.org, web: http://www.ioe-emp.org 


АОБР е активен участник в работата на Група 1 „Работодатели“ на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК).

 

 

 

 


От 1 януари 2018 г. АОБР е член-наблюдател на Консултативния комитет за бизнеса и индустрията към Организацията заикономическо сътрудничество и развитие (OECD) – BIAC

 

 

 

 


Членовете на АОБР членуват и в работодателски организации на международно и европейско ниво, вкл.:
  • ABC – Асоциация на Балканските палати
  • BusinessEurope – Европейска конфедерация на работодателите и индустриалците
  • СЕЕР – Европейски център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес
  • EUROCHAMBRES – Асоциация на европейските търговски палати
  • EEN – Европейска мрежа на предприятията
  • ICC – Международна търговска камара-Париж
  • ICIE – Международен конгрес на индустриалците и предприемачите
  • WTCA – Асоциация на световните търговски центрове
  • МКСОР – Международен координационен съвет на организациите на работодатели

Делегати на АОБР за Международната конференция на труда, Женева, Швейцария:
1996 г. – БСК
1997 г. – ССИГ
1998 г. – БСК
1999 г. – БТПП
2000 г. – БСК
2001 г. – ССИГ
2002 г. – БТПП
2003 г. – БСК
2004 г. – ССИ
2005 г. – БТПП
2006 г. – БСК
2007 г. – ССИ
2008 г. – АИКБ
2009 г. – БТПП
2010 г. – АИКБ
2011 г. – БСК
2012 г. – ССИ
2013 г. – БТПП
2014 г. – АИКБ
2015 г. – БСК
2016 г. – БТПП
2017 г. – АИКБ
2018 г. – БСК
2019 г. – БТПП
2020 г. – КРИБ
2021 г. – АИКБ
2022 г. – БСК