16 МАЙ 2022 Г., понеделник, 12:00 ч., Пресклуб БТА 
18 МАЙ 2022 Г., сряда, 12:00-17:00 ч., пл. Дондуков 1 (МС)

Резултати от протеста

Протестът е отложен