Ротационен председател на АОБР за 2024 година:
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
Свържете се с нас!