Асоциация на индустриалния капитал в България
Председател на Управителния съвет: Васил Велев
1527 София
ул. Тракия №15
тел.: (02) 963 37 52
факс: (02) 963 37 56
Email: bica@bica-bg.org

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес
Председател на Управителния съвет: Добри Митрев
1527 София
ул. Чаталджа №76
тел. (02) 932 09 11
факс: (02) 987 26 04
Email: office@bia-bg.com

Българска търговско-промишлена палата
Председател на Управителния съвет: Цветан Симеонов
1058 София
ул. Искър №9
тел.: (02) 8117 400
факс: (02) 987 32 09
E-mail: bcci@bcci.bg

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
Председател на Управителния съвет: Кирил Домусчиев
1463 София
ул. Хан Аспарух №8
тел: (02) 981 91 69
факс: (02) 988 67 76
E-mail: office@ceibg.bg