Изх. № 03-00-9/22.03.2022 г. ДО Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОПИЕ: Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР […]
Изх.№ 03-00-8/08.03.2022 г. ДО Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                                                                           КОПИЕ: Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА […]
Изх. № 03-00-7/28.02.2022 г.         ДО Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОПИЕ: Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ, […]
ДО Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ, МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛ […]
Изх. № 06-12-14/18.02.2022 г. ДО Г-Н МИЛЕН МАТЕЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО КОНСТИТУЦИОННИ И ПРАВНИ ВЪПРОСИ КЪМ 47-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ […]
Изх. № 06-12-6/09.02.2022 г. ДО Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР НА […]
Изх. № 03-00-2/09.02.2022 г. ДО Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО:  Предложения за изменение на модела на пазара […]
Изх. № 06-12-8/07.02.2022 г. ДО АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   ОТНОСНО: Предложения за актуализиране на Методиката […]
ОТВОРЕНО ПИСМО от АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ Повод за настоящото писмо е обидното изказване на вицепремиера и министър […]
Изх. № 06-12-5/24.01.2022 г. ДО Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ   ОТНОСНО: Счетоводно и […]
13.01.2022 г. ДО Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА КОПИЕ: СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ   ОТНОСНО: Скок в цената на […]
Translate »