Изх. № 04-00-8/06.07.2022 г. ДО Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО […]
Изх. № 05-20-3/05.07.2022 г. ДО Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА КОПИЕ:   Г-Н ЛЮДМИЛ ЙОЦОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „БУЛГАРГАЗ“ […]
01.07.2022 г. ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ          УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Както вече сте информирани, късно снощи (30 […]
На проведено на 28 юни 2022 г. заседание на Комисията по бюджет и финанси към 47-то Народно събрание бяха разгледани […]
Изх. № 02-00-30/20.6.2022 г. ДО Парламентарната група „Продължаваме Промяната“ Парламентарната група на ГЕРБ-СДС Парламентарната група „Движение за права и свободи“ […]
Изх. № 02-00-28/13.06.2022 г. ДО Г-Н КИРИЛ СИМЕОНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ КЪМ 47-ТО НАРОДНО […]
Изх. № 12-00-5/13.06.2022 г. ПОЗИЦИЯ на Асоциацията на организациите на българските работодатели относно работата на тол системата, включително Тарифата за […]
Изх. № 03-00-15/13.06.2022 г. ДО Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р БЪЛГАРИЯ   КОПИЕ:  СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ   ОТНОСНО:  […]
Изх. № 05-15-6/03.06.2022 г. ДО Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ       […]
Изх. № 02-00-19/30.05.2022 г. ДО Г-Н РАДОСЛАВ РИБАРСКИ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА ПРИ 47-ТО НС   ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ […]
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОБРЪЩЕНИЕ УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, С настоящото се обръщаме към Вас във връзка с […]
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА  Ние, национално представителните организации на работодателите – АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ, изразяваме своята подкрепа за […]
Translate »