АОБР настоява за отлагане на пазарното обединение на българо-гръцка граница

АОБР настоява за отлагане на пазарното обединение на българо-гръцка граница

Становища, писма, сигнали, жалби
Следва пълният текст на писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) с настояване за отлагане на пазарно обединение на българо-гръцка граница за последното тримесечие на 2021 г., когато се очаква пазарното обединение между България и Румъния. Писмото е изпратено до министъра на енергетиката Теменужка Петкова, министъра на икономиката Лъчезар Борисов, председателя на КЕВР Иван Иванов и изпълнителния директор на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД Константин Константинов. ДО Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ, МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н ИВАН ИВАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА ЕАД ОТНОСНО: Настояване за отлагане на пазарно обединение на българо-гръцка граница за последното тримесечие на 2021 г., когато се очаква пазарното обединение…
Read More
Покана за пресконференция на 16.04.2021 г. в БТА

Покана за пресконференция на 16.04.2021 г. в БТА

Пресконференции
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТТП), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерация на труда „Подкрепа“ (КТП) организират съвместна пресконференция, на която ще бъдат представени две важни теми: Обръщение до всички парламентарно представени партии във връзка с Националния план за възстановяване и устойчивост; Предложения за продължаване на антикризисните мерки в икономически и социален план до края на 2021 г. В пресконференцията ще участват: Васил Велев – председател на УС на АИКБ, Пламен Димитров – президент на КНСБ, Радосвет Радев – председател на БСК, Евгений Иванов – изпълнителен директор на КРИБ, Димитър Манолов – президент на Конфедерация на труда „Подкрепа“, Васил Тодоров – главен секретар на БТПП. Заповядайте на 16 април 2021…
Read More
Декларация от АОБР относно правната уредба на сумираното изчисляване на работното време

Декларация от АОБР относно правната уредба на сумираното изчисляване на работното време

Новини
Следва пълният текст на декларация на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), излъчена по повод на съвместната декларация на синдикатите от днес относно сумираното изчисляване на работното време. ДЕКЛАРАЦИЯ  на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) ОТНОСНО: Правна уредба на сумираното изчисляване на работното време По повод на съвместната декларация на синдикатите от 30.03.2021 г. относно сумираното изчисляване на работното време Асоциацията на организациите на българските работодатели (Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара и Конфедерация на индустриалците и работодателите в България) отстоява позицията, че правната уредба на сумираното изчисляване на работното време, която е в сила у нас от 1 януари тази година, е в пълно съответствие с международните актове - Конвенция № 1 относно работното време (Индустрия) от 1919 г. на…
Read More
АОБР и коалиция ГЕРБ-СДС обсъдиха икономическите си приоритети

АОБР и коалиция ГЕРБ-СДС обсъдиха икономическите си приоритети

Срещи
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и коалиция ГЕРБ-СДС обсъдиха икономическите си приоритети. Срещата е част от поредицата дискусии, които представителите на четирите работодателски организации, членове на АОБР (АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ), организират с партиите и коалициите, за които социологическите агенции предвиждат  участие в следващия парламент. Основа на обсъждането бяха приоритетите на АОБР за 2021 г., като работодателските организации поставиха акцент на запазването на съществуващия данъчен и пенсионен модел, намаляването на регулаторната тежест върху бизнеса, промяна на такса битови отпадъци чрез въвеждане на принципа „Замърсителят плаща“, реформите в сектор „Енергетика“, включително либерализиране и интегриране на пазара с европейския и прекратяване на договорите с т.нар. „американски централи“, премахване на административното определяне на минималната работна заплата, както и подобряване на политиките за човешки ресурси, вкл. продължаване на реформите в образованието…
Read More
АОБР и ВМРО обсъдиха икономическите си приоритети

АОБР и ВМРО обсъдиха икономическите си приоритети

Срещи
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и ВМРО обсъдиха икономическите си приоритети. Двете организации констатираха сходство в голяма част от обсъжданите приоритети, като отличиха три ключови – подобряване на състоянието на човешките ресурси, развиване на капиталовия пазар и насърчаване на инвестициите. Обсъждането на приоритетите е част от поредицата срещи, които представителите на четирите работодателски организации, членове на АОБР, организират с партиите и коалициите, за които социологическите агенции дават шанс за участие в следващия парламент. Основа на обсъждането бяха приоритетите на АОБР за 2021 г., като работодателските организации поставиха акцент на запазването на съществуващия данъчен модел, намаляването на регулаторната тежест върху бизнеса, промяна на такса битови отпадъци чрез въвеждане на принципа „Замърсителя плаща“, реформите в сектор „Енергетика“, включително либерализиране и интегриране на пазара с европейския и прекратяване на договорите с…
Read More
АОБР и Патриотична коалиция „Воля и НФСБ“ констатираха пълно сходство на приоритетите за подобряване на бизнес средата в България

АОБР и Патриотична коалиция „Воля и НФСБ“ констатираха пълно сходство на приоритетите за подобряване на бизнес средата в България

Срещи
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и Патриотична коалиция “Воля и НФСБ” констатираха пълно сходство на приоритетите за подобряване на бизнес средата в България. Обсъждането на приоритетите е част от поредицата срещи, които представителите на четирите работодателски организации, членове на АОБР, организират с партиите и коалициите, за които социологическите агенции дават шанс за участие в следващия парламент. Основа на обсъждането бяха приоритетите на АОБР за 2021 г., като работодателските организации поставиха акцент на запазването на съществуващия данъчен модел, намаляването на регулаторната тежест върху бизнеса, промяна на такса битови отпадъци чрез въвеждане на принципа „Замърсителя плаща“, реформите в сектор „Енергетика“, включително либерализиране на пазара и прекратяване на договорите с т.нар. „американски централи“, премахване на административното определяне на минималната работна заплата, както и подобряване на политиките за човешки ресурси, вкл. продължаване…
Read More
Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ заяви готовност да подкрепи ключови приоритети на АОБР

Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ заяви готовност да подкрепи ключови приоритети на АОБР

Срещи
Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ заяви готовност при влизане в следващия парламент да подкрепи ключови приоритети на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). Сред тях: незабавно въвеждане на електронно правителство, такса битови отпадъци да се плаща на принципа „Замърсителят плаща“ и отпадане на задължението предприятията да изплащат първите три дни от болничните. Това стана ясно след проведена среща между представители на ръководствата на четирите работодателски организации, членове на АОБР и коалицията. Това е трета среща на българските работодатели, след тези с БСП и ДПС, с представителите на партии и коалиции, за които социологическите агенции дават шанс за участие в следващия парламент. Основа на обсъждането бяха приоритетите на АОБР, като работодателските организации поставиха акцент на запазването на съществуващия данъчен модел, намаляването на регулаторната тежест върху бизнеса, реформите в сектор „Енергетика“,…
Read More
АОБР обсъди с БСП и ДПС икономическите приоритети на България

АОБР обсъди с БСП и ДПС икономическите приоритети на България

Срещи
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) обсъди с БСП и ДПС приоритети на България, за които 45-то Народно събрание трябва да работи, за да подобри икономическата и социалната среда в страната. Това бяха първите две срещи на АОБР, която планира да се срещне с ръководствата на всички партии и коалиции, за които социологическите агенции дават шанс за участие в следващия парламент. Основа на обсъждането бяха приоритетите на АОБР, като работодателските организации поставиха акцент на незабавното въвеждане на електронно правителство, запазването на съществуващия данъчен модел, намаляването на регулаторната тежест върху бизнеса, реформите в сектор „Енергетика“, включително либерализиране на пазара и прекратяване на договорите с т.нар. "американски централи“, премахване на административното определяне на минималната работна заплата, както и съгласуването на план-приемите в училищата и университетите с нуждите на бизнеса. За АОБР…
Read More