Последни изминали Събития

Пресконференция на АОБР: Представяне на приоритетите за 2023 г.

Пресклуб на БТА бул. Цариградско шосе 49, София

На 19 януари 2023 г., от 11.00 часа, в Пресклуб БТА (бул. Цариградско шосе 49) ще се проведе пресконференция на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). Ще бъдат представени приоритетите на АОБР за 2023 г. и ще бъде отчетена дейността на асоциацията през изтеклата 2022 г. В пресконференцията ще участват ръководителите на АИКБ, БСК, […]

Общо събрание на АОБР

Българска търговско-промишлена палата ул. Искър, 9, София

На 11 януари 2023 г., от 11.00 часа, в сградата на БТПП ще се проведе Общо събрание на АОБР при следния дневен ред: Представяне и приемане на отчет за 2022 г. от БСК.  Предаване на ротационното председателство на АОБР от БСК на БТПП  Представяне на проект на приоритети за 2023 г. и определяне на срокове […]

Пресконференция на АОБР

Пресклуб на БТА бул. Цариградско шосе 49, София

На 8 декември 2022 г., четвъртък, от 12.00 часа, в Пресклуб БТА (бул. Цариградско шосе 49) ще се проведе пресконференция на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). Ще бъде представена позиция на АОБР във връзка с компенсирането на високите енергийни цени през 2023 г., мерките за овладяване на инфлационните процеси в страната и готовността […]

Translate »