Във връзка с изработване на най-подходящи за България мерки по приетия на 6 октомври т.г. Регламент 2022/1854 за справяне с високите цени на енергията, Асоциацията на организациите на българските работодатели провежда настоящото анкетно проучване.

Използваният в България компенсационен модел относно цените на електроенергията за небитовите потребители е с действие до 31 декември 2022 г., а неговото развитие, параметри и приложимост са в процес на разработване, като това следва да се съобрази и с цитирания Регламент.

Освен постигането на максимално възможните компенсации, наша задача е да минимизираме външно ограничаване на електропотреблението за стопанските потребители, водени от разбирането, че пълноценният работен процес е най-същественият приоритет за запазване на икономическата стабилност в страната ни. Доколкото и където това е възможно, ние, стопанските потребители ще направим усилия за намаление на брутното електропотребление, солидарно с останалите страни-членки на ЕС. За да оценим адекватно тези възможности, молим за активното Ви съдействие, като попълните ОНЛАЙН ФОРМУЛЯРА до 17:00 ч. на 19 октомври 2022 г.

Разчитаме на активната Ви позиция и Вашето съдействие!

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ