20.07.2017  Следва пълният текст на писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) до ръководствата на браншовите работодателски организации […]
На 24 юли 2017 г. (понеделник) в 11.00 часа в БТА ще се проведе пресконференция на Асоциация на организациите на […]
Translate »