24.07.2017  Това стана ясно на първата среща на представителните на национално равнище организации на работодателите с вицепремиера и министър на […]
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) настоява за отмяна на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален […]
Заглавие: Бизнесът настоява за отпадане на добавките за стаж Медия: Bg vesti net Кърджали Заглавие: Работодателите искат замразяване на минималния осигурителен доход Медия: Банкеръ […]