ДО Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА             Относно: Необходими мерки в подкрепа на дейността на […]
Translate »