Организацията ще работи по 47 мерки в шест ключови за икономиката области Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) обяви […]
Национални приоритети – приемане на България в ОИСР и Шенгенското пространство и активна работа за по-скорошното включване на България в […]