Асоциацията на организациите на българските работодатели и Движението за права и свободи се обединиха около мнението за запазване на данъчната […]