Изх. № 06-12-5/24.01.2022 г. ДО Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ   ОТНОСНО: Счетоводно и […]
Translate »