Изх. № 06-12-8/07.02.2022 г. ДО АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   ОТНОСНО: Предложения за актуализиране на Методиката […]
Translate »