Изх. № 06-12-14/18.02.2022 г. ДО Г-Н МИЛЕН МАТЕЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО КОНСТИТУЦИОННИ И ПРАВНИ ВЪПРОСИ КЪМ 47-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ […]
Translate »