Изх. № 03-00-7/28.02.2022 г.         ДО Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОПИЕ: Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ, […]
01-02-2022  I 02-02-2022 I 03-02-2022 I 07-02-2022 I 08-23.02.2022 I Заглавие: Радан Кънев реагира на изказването на Асен Василев за […]
Translate »