Изх. № 02-00-19/30.05.2022 г. ДО Г-Н РАДОСЛАВ РИБАРСКИ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА ПРИ 47-ТО НС   ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ […]