Изх. № 05-15-6/03.06.2022 г. ДО Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ       […]
Translate »