Международната конференция на труда в Женева продължава своята работа. Проведе се първа среща на работодателите с новоизбрания генерален директор на […]