Изх. № 02-00-28/13.06.2022 г. ДО Г-Н КИРИЛ СИМЕОНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ КЪМ 47-ТО НАРОДНО […]
Изх. № 12-00-5/13.06.2022 г. ПОЗИЦИЯ на Асоциацията на организациите на българските работодатели относно работата на тол системата, включително Тарифата за […]
Изх. № 03-00-15/13.06.2022 г. ДО Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р БЪЛГАРИЯ   КОПИЕ:  СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ   ОТНОСНО:  […]