Днес, 23.06.2022 г., в деловодството на Народното събрание бяха внесени три законопректа за промени в Закона за държавния бюджет (вх. […]
Translate »