Изх. № 06-12-15/08.07.2022 г. ДО Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА, МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ, […]
Бизнес съветът (BIAC) към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) ще създаде контактна „мрежа за присъединяване“ между работодателските организации […]