Изх. №05-21-6/11.07.2022 г. ДО Г-Н ДАНИЕЛ ЛОРЕР, МИНИСТЪР НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА   ОТНОСНО: Проект на документи за кандидатстване и […]
Translate »