изх. № 01-00-3/12.08.2022 г. ДО                                                                                                                        […]
Ако има недостиг на природен газ и той не достига до предприятия, за които е основна суровина, те явно ще […]
Министърът на финансите Росица Велкова-Желева инициира и проведе днес последователно срещи с представители на работодателските организации, на общините и синдикатите. […]