Изх. № 03-00-30/25.10.2022 г. ДО Г-Н ХРИСТО АЛЕКСИЕВ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОЛИТИКИ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРИЗИСНИЯ ЩАБ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА Г-Н […]