Национални приоритети: Предприемане на всички необходими мерки за спазване на ангажимента за присъединяване на България към Еврозоната от 01.01.2025 г. […]
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) обяви основните си приоритети за 2024 година. Това стана на официална пресконференция на 17 […]