ДО Г-Н РУМЕН РАДЕВ МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДОЦ. Д-Р […]