Работодателските организации: Продължават да се приемат закони без оценка на въздействието им “У нас липсва контрол на законодателството в областта […]
На пресконференция днес, 28 януари 2008 г., Асоциация на организациите на българските работодатели /АОБР/ отчетe постигнатите резултати за 2007 г. […]